GARAGARDO EKOIZPENA HERRIALDEKA

Hurrengo taulan, garagardo ekoizle handienen zerrenda herrialdeka ikus dezakegu. Bertan 25 herrialde agertzen dira, 2006. urtean garagardo gehien ekoiztu zuten herrialdeak izanik.

Garagardo ekoizpena herrialdeka, 2006.

Taula honetan ez da herrialde bakoitzaren pertsonako kontsumoa azaltzen, ekoizpen totala da agertzen dena. Pertsonako kontsumoaren ranking-a hurrengo astean ikusi ahal izango da.